คนโง่เท่านั้น
ที่ไปโกรธ ไปเกลียดคนอื่น
เมื่อเขาทำอะไรไม่ถูกใจเรา…

พุทธทาส

Comments

comments