คนเรานั้น…เจอะอะไรเป็นประจำ เรามักจะ “ชินชา”
กว่าจะรู้ว่าสิ่งไหน..”มีค่า”
ก็คือวันที่มองหาแล้วพบว่า…ส่ิงนั้น “หาย” ไปแล้ว…..