ความไม่รู้เป็นยอดแห่งมลทิน

ปัญญาเป็นยอดแห่งสิริมงคล

ความถ่อมตนเป็นยอดแห่งเสน่ห์

8ยอด

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี