ความสุข ทางใจนั้นหายาก
คนส่วนมากไม่ชอบแสวงหา
หวังแต่สุขเพื่อสนุกเพียงหูตา
มันจึงพาชักจูงให้ยุ่งใจ…

-หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม-