ความเห็นผิด
ปิดบังหัวใจคนอย่างน่ากลัว
เหมือนความมืดในภาชนะที่คว่ำไว้
แสงสว่างจ้าแค่ไหน ก็เข้าไม่ได้

พระอาจารย์ชยสาโร