ศัตรูอันร้ายกาจของมนุษย์

ก็คือ……

ความเห็นแก่ตัว…

10