แก่….
อันความแก่ แน่นอน ไม่ผ่อนผัน
คืนและวัน นั้นรั้ง ดึงสังขาร
ฟันที่มั่น พลันคลอน หนังหย่อนยาน
ชรากาล ผลาญพร่า ให้อาลัย
ทั้งดวงตา พร่าไป มองไม่เห็น
หูก็เป็น เช่นตัน กายสั่นไหว
ผมกลับหงอก ชอกช้ำ ระกำใจ
มองตรงไหน ไม่งาม รูปทรามเอย…


#คติธรรมจากวัดแจ้งลำหิน
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม
#ทัวร์วัดไทย

การเดินทางไปวัดแจ้งลำหิน ปทุมธานี