อย่ายอมให้เรื่องใด
มาทำลายความสุข
ทั้งชีวิตของเรา…

นกกระจาบทอง

คำคม…จากนกกระจาบทอง