ท่่านพ่อลี

ความชั่ว ….ไม่ใช่ของธรรมดาที่เกิดขึ้นในตนเอง
เพราะเราต้องทำมันจึงจะชั่ว
ถ้าไม่ทำ มันก็ไม่เกิด นี่จึงเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติ
ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Comments

comments