โลกนี้เป็นของพอดี
แต่เรามีความโลภทะเยอทะยานไปเอง
ไม่รู้จักโลก ไม่รู้จักภาษาของโลก
ไม่รู้จักความหมายของโลกว่า …
มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่ทุกวินาที
ว่าเมื่อมันเกิดแล้วมันก็แก่ แก่แล้วก็เจ็บ เมื่อเจ็บแล้วมันก็ตาย

คำสอนของหลวงปู่ชา

©ThikumpornTu