คนที่สามารถห้ามตัวเองได้ทุกครั้ง
ที่จิตใจกำลัง “ใฝ่ต่ำ”
คือคนที่โชคดีที่สุดในโลก

-ว.วชิรเมธี-

Comments

comments