ความรักไม่เคยทำให้ใครทุกข์
การไม่รู้จักธรรมชาติของความรักต่างหากที่ทำให้เกิดทุกข์
ธรรมชาติของความรักคือเกิดขึ้นในเบื้องต้น
ดำรงอยู่ในท่ามกลาง และแตกดับไปในที่สุด

10ความรัก

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

Comments

comments