ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย
จงวางตนเป็นกลางระหว่างสิ่งทั้งสอง

-พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก-

Comments

comments