ชีวิตที่ยิ่งใหญ่
คือชีวิตที่อยู่ด้วย
“ทาน ศีล เมตตา และกตัญญู”

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Comments

comments