รวมคลิปแนะนำการปฏิบัติ “ตื่นรู้ สู้โควิด”

และคลิปสนทนาธรรมร่วมกับแขกรับเชิญ โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

EP.1 แนะนำการปฏิบัติวันที่ 1 https://youtu.be/CXimqVMYOVM

EP.2 สนทนาธรรม พระไพศาล วิสาโลและคุณประสาน
อิงคนันท์ https://youtu.be/brS3-VH5eA4

EP.3 แนะนำการปฏิบัติวันที่ 2 https://youtu.be/kxMjZPJhh_c

EP.4 สนทนาธรรม พระไพศาล วิสาโล และคุณประสาน
อิงคนันท์ https://youtu.be/ZfxBu5DOP4E

EP.5 แนะนำการปฏิบัติวันที่ 3 https://youtu.be/D2cGZFqilUg

EP.6 สนทนาธรรม พระไพศาล วิสาโล และคุณอุ๋ย
บุดด้าเบลส https://youtu.be/l5-hA3jJQzM

EP.7 แนะนำการปฏิบัติวันที่ 4 https://youtu.be/iiiNUUKwU5M

EP.8 สนทนาธรรม พระไพศาล วิสาโล และคุณอุ๋ย บุดด้าเบลส คุณปั๊บ โปเตโต้
https://youtu.be/_TtSV6YZ96Q

EP.9 แนะนำการปฏิบัติวันที่ 5 https://youtu.be/BH-UB-Q_v0k

EP.10 ปิดคอร์สตื่นรู้สู้โควิด https://youtu.be/g_F7I7hvbVg

#ตื่นรู้สู้โควิด 

#ปลุกสติออนไลน์ 

#ธรรมะเปลี่ยนชีวิต 

#ชีวิตเปลี่ยนสังคม 

#เราจะผ่านไปด้วยกัน