ทำบุญกันโว้ยตายไป

ทำบุญกันโว้ย…

ตายก็เอาไปไม่ได้…

หลวงปู่เจี๊ย จุนฺโท 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม