ท่าน ว.วชิรเมธี แนะใช้ มรรค 8 รับมือกับโรคโควิด-19

ท่านว.วชิรเมธี เผยแพร่บทความ “มรรค 8 ในการรับมือกับไวรัสโควิด 19” แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อรับมือโรคระบาด ตั้งแต่การรับมือกับข้อมูลข่าวสาร จนถึง การรู้จัก ใช้เวลากับครอบครัวให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทย 8 ประการ

โดยนำเสนอตั้งแต่วิธีการรับมือกับข้อมูลข่าวสาร จนถึง การรู้จัก ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

“มรรค 8 ในการรับมือกับไวรัสโควิด-19”
โดย ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

1.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความ “รู้เท่าทัน” ไม่ใช่เพื่อความ “ตื่นตระหนก” จนกลายเป็นความวิตกกังวลเกินจริง

2.เสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติเพื่อสนองการอยากรู้ “ความจริง” ไม่ใช่แค่สนองความ “อยากรู้อยากเห็น” อันเป็นความสามารถระดับสัญชาตญาณเท่านั้น

3.อ่าน ติดตาม อ้างอิง ส่งต่อเฉพาะ Fact News /ข่าวจริง ไม่ใช่ Fake News /ข่าวปลอม

4.ปลูกฝังนิสัยไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ให้แก่ตัวเอง ด้วยการหมั่นค้นคว้าหาความรู้จริงด้วยตนเอง
มากว่าฟังแต่ “คำเขาว่า” แล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลผิดๆ อันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงกว่าเดิม

5.ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้รู้จริงในเรื่องการรับมือกับไวรัสโควิด 19 อย่างมีสติ และด้วยความ
เห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ตรากตรำทำงานหนักเพื่อสวัสดิภาพของทุกคน

6.อย่าเป็นแนวร่วมในการสร้างสร้างความรุนแรง ร้าวฉาน ในสังคม ด้วยการพูด เขียน แชร์ข่าว
หรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเกลียดชังเติมลงไปในสังคม เพราะลำพังการรับมือกับไวรัสก็ยากพออยู่แล้ว

7.ร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤติครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยความเห็นอกเห็นใจใน
เพื่อนมนุษย์ ไม่เหยียด ไม่ย่ำ ไม่ซ้ำเติมใคร ให้เจ็บช้ำน้ำใจ แต่ควรให้กำลังใจกัน ยกย่องกัน
ส่งเสริมเติมพลังให้กันด้วยปิยวาจาและด้วยการสนับสนุนตามศักยภาพของตนในด้านต่างๆ
เท่าที่ตนจะพึงทำได้

8.ใช้วันเวลาที่ได้มาจากการหยุดอยู่กับบ้าน/Stay Home ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการใช้
วันเวลาคุณภาพกับครอบครัว และ การพัฒนาตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่การนอนเล่นไปวันๆ อย่างไร้ค่า สำหรับบางคนอาจใช้เวลาดังกล่าวนี้จัดบ้าน อ่านหนังสือ ฝึกสมาธิภาวนา เรียนภาษาเพิ่มเติม หรือทำงานศิลปะเพื่อชุบชูใจให้สดชื่นรื่นเย็น ไม่เป็นคนวิตกจริตไปกับข้อมูลข่าวสารที่ล้นเกิน.