ธรรมะคือ ธรรมชาติ….

ธรรมะคือธรรมชาติ

ธรรมชาติ สอนธรรมะด้วยความเงียบ….

พึ่งเรียนรู้ ธรรมะ … จากธรรมชาติ ด้วยการเงียบ และใช้ใจฟัง….

ธรรมชาติ… จะสอนให้รู้เข้าใจด้วยใจ มิได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใด ๆ

นอกจากเข้าใจด้วยหัวใจและเนื้อตัวของคุณ…..

ขอบคุณ..ธรรมชาติ