ธรรมะคือ…

สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ตามเหตุตามผล บางสิ่งละเอียดอ่อนมาก และอยู่ในระดับสูงถึงขั้นที่ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้