ทำดี ไม่หวังผล
นกบินจากไป
ไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ในอากาศ
ผู้ทำดีจริง
ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน

-ธรรมะทาน-