มีธรรมเป็นบ้าน >>>> ธรรมคุ้มครอง

มีสมาธิเป็นที่นั่ง เดิน นอน >>>>>>มีสติระลึกอยู่เสมอ

มีศีลเป็นยา >>>>>อย่าคิดไม่ดีจะได้ไม่เจ็บตัว

มีทานเป็นเงิน >>>>ยิ่งให้ยิ่งได้

Comments

comments