ปิดทองหลังพระ

ปิดทองหลังพระ” สำนวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า หรือไม่มีใครรู้

การปิดทองหลังพระนั่น…
เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก
ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น
แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย
…พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

ทรงเตือนสติทุกคนให้ทำงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความสุจริต แม้งานที่ทำนั้นอาจไม่มีผู้ใดทราบ แต่เมื่อเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติแล้ว ควรที่จะทำแม้จะเป็นการทำในลักษณะ ปิดทองหลังพระก็ตาม เพราะถ้าทุกคนคิดแต่จะปิดทองหน้าพระ ทำงานเอาหน้า ทำอะไรต้องให้มีผู้รู้ผู้เห็น ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 กรกฏาคม 2516

บุคคลโดยทั่วนั้น ปกตินิยมปิดทองพระ โดยปกติก็จะปิดทองพระกันด้านหน้า น้อยคนนักที่จะปิดทองหลังพระ

ถึงจะมีบุคคลที่ปิดทองหลังพระน้อย แต่ก็ยังคงมี เปรียบเสมือน คนในสังคมนี้ แม้คนดีหายากยิ่ง แต่ก็ยังมี คนดีในสังคม …..

Comments

comments