ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ

ผู้มีความดีนั่นแหละ คือ ผู้มีทรัพย์

ผู้รู้จักพอนั่นแหละ คือ มหาเศรษฐี

rrem

Comments

comments