การฝึกสติให้เคยชิน

ฝึกสติในชีวิตประจำวัน
ควรเริ่มสร้างความเคยชิน
ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา
แทนการอธิษฐาน
ไม่ให้เกิดปัญญาขึ้น