ไม่ว่าจะอ่านตำรา ถกคัมภีร์สักเท่าใด
มันก็ป่วยการหากไม่นำมาใช้


-พระนางยโสธรา-

Comments

comments