พลังแห่งการเยี่ยวยารักษา คือ พลังแห่งรัก
ความรัก จักช่วยเยียวยาทั้งการเจ็บป่วยทางกายและทางใจ
ความรักจักช่วยพลิกฟื้นชีวิตที่ท้อแท้สิ้นหวังให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่
— ดาบลนิรนาม —

 

Comments

comments