2

ฟังมากได้ปัญญา

ไม่ระวังวาจาได้โทษ

การฟังอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ตัดสินจะช่วยให้คุณเกิดปัญญา…

Comments

comments