มงคลชีวิต

คือคำแนะนำในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 38 ข้อ หรือเรียกว่า มงคล 38 ประการ

#มงคลชีวิต
#ทัวร์วัดไทย
ได้นำเสนอมงคลชีวิตออกมาเป็นภาพ เพื่อให้ท่านผู้สนใจ ผู้เรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นมงคลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของชีวิต

Comments

comments