ถ้าวันนี้มี “ความสุข”
จงมีชีวิตที่ “สุข”
กับ “ปัจจุบัน” ให้เต็มที่
ในวันข้างหน้า ถ้าไม่สุขเท่า “วันนี้”
อย่างน้อยเราก็เคยมี “สิ่งดีดี” ให้ “จดจำ”

01