4

“ยากแท้แต่ไม่เคย”

หมายความว่า สิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนั้นเหมือนว่ามันยาก แต่ถ้าคุ้นเคยเสียแล้วมันก็ง่าย

อย่างเช่น การเดินจงกลม นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน แรกทำอาจจะดูเหมือนยาก หากแต่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสียจนคุ้นชินก็จะง่ายดายเหมือนปลอกกล้วย

คติธรรมจากวัดอัมพวัน (วัดหลวงพ่อจรัญ)

Comments

comments