0

รวยเพราะทำทาน

อายุยืน สุขภาพดี เพราะรักษาศีล

มีความสุข เพราะเจริญภาวนา…

ทำดีเถอะหนา เพื่อลิขิตชีวิตตน….