“ระแวง” เป็น “ตัณหา”
“ระวัง” เป็น “ปัญญา”
ฉะนั้น เปลี่ยน “ระแวง”
เป็น “ระวัง” ดีกว่า

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

2

 

 

Comments

comments