5

“เราช่วยเขาได้มาก เขาจะรักเรามาก
เราช่วยเขาได้น้อย เขาจะรักเราน้อย
หาโอกาศช่วยใครไม่ได้
ใครเขาจะรักเราหรือ?”

รักตัวเองให้มาก ๆ

คติธรรมจากวัดอัมพวัน (วัดหลวงพ่อจรัญ)