ก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ เราต้องภาวนาให้มีจิตผู้รู้ก่อน แล้วค่อยมาเรียนรู้มัน
จิตของเราเป็นผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่ง มันไม่ใช่จิตผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
วิธีที่จะสร้างให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา ก็คือ มีสติรู้ทัน จิตผู้หลง
จิตผู้หลงไปคิด ไปนึก ไปปรุง ไปแต่ง
ทันทีที่จิตหลงไปคิด มีสติรู้ทัน จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเอง จิตผู้หลงจะดับไปเอง
ฝึกบ่อยๆ หลงปุ๊บ รู้ปั๊บไปเรื่อย สุดท้าย สมาธิมันก็จะเด่นดวงขึ้นมา
จิตจะเด่นดวงขึ้นมา มีสมาธิสมบูรณ์
สมาธิสมบูรณ์ ไม่ได้แปลว่าจิตไม่เคลื่อน
สมาธิสมบูรณ์มันเปลี่ยนสภาพจิตจากผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่ง มาเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มาเป็นคนดู
ดูอะไร ดูความเกิดดับของจิต
มันจะเห็นว่าจิตผู้รู้เกิด แล้วก็ดับ
จิตผู้คิดนึกปรุงแต่ง เกิดแล้วก็ดับ
จิตที่ไปเพ่ง คือจิตปรุงแต่ง แต่ปรุงแต่งฝ่ายดี
จิตที่หลงไปนั้น เป็นปรุงแต่งฝ่ายชั่ว เป็นจิตปรุงแต่งเหมือนกัน
จิตผู้รู้ อยู่เหนือจากจิตปรุงแต่งพวกนั้น เป็นผู้รู้ ผู้ดู
เห็นว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยง จิตที่ไหลไปปรุงเเต่ง ก็ไม่เที่ยง
ดูไปเรื่อยๆ สุดท้ายปัญญาจะเกิด จะรู้ว่าจิตทุกอย่าง กระทั่งจิตผู้รู้ก็เอาเป็นที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ เป็นของที่เกิดดับเหมือนๆ กัน
จิตก็จะปล่อยวางจิต

รู้ทุกข์แจ่มแจ้ง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 7 ก.ค. 2562

 

Comments

comments