รู้ใจ

เวลาเราโกรธ
เราเคยรู้ใจตัวเองไหมว่ากำลังโกรธ

เวลาเราเกลียด
เรารู้ทันความเกลียดในใจเราไหม

เวลาเราเบื่อ เราเศร้า
เราเคยรู้ทันความเบื่อความเศร้าหรือไม่

ทั้ง ๆ ที่มันเกิดขึ้นอยู่กลางใจเรา
รู้ใจอย่างนี้แหละที่สำคัญกว่าการไปกะเกณฑ์

ให้ใครต่อใครมารู้ใจเรา….

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Comments

comments