ลองให้อภัยดู
แล้วจะรู้ว่าใจสบายแค่ไหน
เวรกรรมมันมีอยู่จริง
เราไม่ใช่คนกำหนด
ไม่ต้องไปสาปแช่งใครให้บาปปากเรา
เพราะท้ายที่สุดแล้ว
กรรมใคร กรรมมัน จะไล่ทันกันเอง