ล้มเอง ลุกเอง
ล้มตรงไหน ลุกตรงนั้น
นั่นแหละ
“คนเข้มแข็ง”

3