คติธรรม

วัดจะดี มีหลักฐาน เพราะบ้านช่วย

บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย

บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ยิ่งอวยชัย

ถ้าขัดกัน ก็เสียไป ทั้งสองทาง

Comments

comments