หากกายไม่มีจิตอาศัยอยู่

กายนั้นก็เป็นเพียงวัตถุหรือเรียกว่า ศพ

Comments

comments