หากมีสติอยู่ตลอดเวลา เราก็จะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไร ทำอะไร พูดอะไร ไม่หลุดปาก ไม่ฟุ้งซ่าน และอยู่ในปัจจุบันเสมอ

Comments

comments