ในขณะที่กำลังคิดไป มีสติมารู้ความคิด รู้สมองที่เคร่งตึง รู้กายรู้ใจได้ไหม
ถ้ามีการระลึกรู้ควบคู่กับการคิดก็จะมีการผ่อนคลายเป็นระยะ ๆ จิตจะผ่อนคลาย
ถ้าเผลอตัวคิดแล้วไม่มีสติ จิตก็วุ่นวาย สมองเคร่งตึง เครียด
แต่เมื่อเราเจริญสติเป็น
เจริญสตพร้อมกับวางใจเป็นกลาง
เวลามีสติอย่างถูกต้องทีไรก็จะปรับคลาย สมองคลาย ใจเบา
คิดอีก นึกอีก รู้อีก
สติก็จะคอยควบคุม รักษาระบบร่างกาย รักษาจิตใจ
ให้ไม่เร่าร้อน ไม่วุ่นวายเป็นระยะ ๆ นี่คือประโยชน์
ดำเนินชีวิตไปด้วยความผ่อนคลายคลี่คลาย….

ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Comments

comments