เรายืนอยู่บนสนามชีวิต

ต้องต่อสู้อุปสัคทุกรูปแบบ

จนกว่าจะปิดฉากละครแห่งชีวิต

ด้วยการตายลงไป

5สนามชีวิต

Comments

comments