ปอ.ปยุตโต

สัตว์อื่นปรุงแต่งใจให้เป็นบ้าไม่ได้
แต่มนุษย์ปรุงแต่งจิตใจ
จนกระทั่งกลายเป็นบ้าไปแล้วก็มี
–ป.อ. ปยุตฺโต–

Comments

comments