คิดอย่างไร เชื่ออย่างนั้น
เชื่ออย่างไร ทำอย่างนั้น
ทำอย่างไร นิสัยอย่างนั้น
นิสัยอย่างไร สันดานอย่างนั้น
สันดานอย่างไร ได้รับชะตากรรมอย่างนั้น….

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Comments

comments