เมื่อเราพบกับความทุกข์ ความสุขก็มีโอกาสที่จะมา

เมื่อความสุขเกิดขึ้น ความทุกข์ก็อาจจะอยู่ถัดไปก็เป็นได้

– ว.วชิรเมธี –

4