สุขแท้
เกิดจากความสงบเท่านั้น
ส่วนสุขที่เกิดจากความวุ่นวาย
เป็นเพียงความสนุก
หาใช่ความสุขไม่

-ท่านพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ-

Comments

comments