ถ้าทำอะไรแล้ว เป็นทุกข์ ก็หยุดทำ
ถ้าพูดอะไรแล้ว เป็นทุกข์ ก็หยุดพูด
ถ้าคิดอะไรแล้ว เป็นทุกข์ ก็หยุดคิด

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทิโป

Comments

comments