ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
ล้วนแต่เคลื่อนที่ไปสู่ความเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ทุกอย่างในโลกนี้
เคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้น
ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข
ละได้ย่อมสงบ

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปัตตานี

Comments

comments