“เดี๋ยวก็ผ่านไป วันๆ หนึ่งเดี๋ยวก็เช้า….
เดี๋ยวก็ค่ำ แล้วเราจะเอาอะไรกับชีวิต
คิดว่าถ้าได้มาก็จะดี แต่พอได้จริงๆ ก็ไม่พอใจ
คนไม่ต้องมองใคร มองตัวเราก็พอ”

หลวงปู่เจือ สุภโร