หวย
ห แปลว่า หายนะ ทรัพย์สิน สิ้นฉิบหาย
ว แปลว่า วอดวาย ทรัพย์สิน ไม่มีเหลือ
ย แปลว่า ย่อยยับ ทรัพย์สินหมด แม้ก้อนเกลือ

หวย ไม่เหลือ ทรัพย์สิน ทั้งอินทรีย์….

#คติธรรม
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม
#คติธรรมวัดแจ้งลำหิน
#วัดแจ้งลำหินปทุมธานี

การเดินทางมาวัดแจ้งลำหิน ปทุมธานี

พบกับคติธรรมดี ๆ มากมายได้ที่ instagram @tourwatthai

Comments

comments